Materiály v češtině

Týmy křesťanů po celém světě usilují o šíření Božího království zprostředkováním solidní teologie, dostupné pastorům, církevním vedoucím i laikům, protože jim záleží na Božím Slově. Uvědomují si důležitost náplně Třetího Milénia a považují ji nejen za součást svého vlastního osobního růstu, ale i za dynamický a účinný nástroj pro výcvik křesťanských vůdců. Spojují své talenty, překládají manuskripty, nahrávají audio a produkují videa s materiálem Třetího Milénia. Je nám potěšením zde zveřejňovat všechny lekce v češtině ve všech formátech, jakmile budou k dispozici.

Pentateuch
(The Pentateuch)

 • První Lekce: Úvod do Pentateuchu (Lesson 1: Introduction to the Pentateuch)
  Word   PDF

Prvotní Historie
(The Primeval History)

 • První Lekce: Dokonalý Svět (Lesson 1: A Perfect World)
  Word   PDF
 • Druhá Lekce: Ráj Ztracený a Nalezený (Lesson 2: Paradise Lost and Found)
  Word   PDF
 • Třetí Lekce: Svět Násilí (Lesson 3: A World of Violence)
  Word   PDF
 • Čtvrtá Lekce: Správný Směr (Lesson 4: The Right Direction)
  Word   PDF

Otec Abraham
(Father Abraham)

 • První Lekce: Život Abrahamův: Struktura a Obsah (Lesson 1: The Life of Abraham: Structure and Content)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • Druhá Lekce: Život Abrahamův: Původní Význam (Lesson 2: The Life of Abraham: Original Meaning)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • Třetí Lekce: Život Abrahamův: Moderní Aplikace (Lesson 3: The Life of Abraham: Modern Application)
  MP4   MP3   Word   PDF

Pentateuch
(The Pentateuch)

 • Devátá Lekce: Patriarcha Jákob (Lesson 9: The Patriarch Jacob)
  Word   PDF
 • Desátá Lekce: Josef a jeho bratři (Lesson 10: Joseph and His Brothers)
  Word   PDF
 • Jedenáctá Lekce: Přehled knihy Exodus (Lesson 11: An Overview of Exodus)
  Word   PDF

Dal nám Písmo: Základy interpretace
(He Gave Us Scripture: Foundations of Interpretation)

 • První Lekce: Úvod do biblické hermeneutiky (Lesson 1: Introduction to Biblical Hermeneutics)
  Word   PDF
 • Druhá Lekce: Příprava na interpretaci (Lesson 2: Preparation for Interpretation)
  Word   PDF
 • Třetí Lekce: Zkoumání Písma (Lesson 3: Investigating Scripture)
  Word   PDF
 • Čtvrtá Lekce: Přístupy k významu (Lesson 4: Approaches to Meaning)
  Word   PDF
 • Pátá Lekce: Složitost významu (Lesson 5: The Complexity of Meaning)
  Word   PDF
 • Šestá Lekce: Objevování významu (Lesson 6: Discovering Meaning)
  Word   PDF
 • Sedmá Lekce: Aplikování Písma (Lesson 7: Applying Scripture)
  Word   PDF
 • Osmá Lekce: Moderní aplikace a starozákonní epochy (Lesson 8: Modern Application and Old Testament Epochs)
  Word   PDF
 • Devátá Lekce: Moderní aplikace a Nová smlouva (Lesson 9: Modern Application and the New Covenant)
  Word   PDF
 • Desátá Lekce: Biblická kultura a moderní aplikace (Lesson 10: Biblical Culture and Modern Application)
  Word   PDF
 • Jedenáctá Lekce: Moderní aplikace pro jednotlivce (Lesson 11: Modern Application for Individuals)
  Word   PDF

Jak se Tvoří Biblická Teologie
(Building Biblical Theology)

 • První Lekce: Co je to Biblická Teologie? (Lesson 1: What is Biblical Theology?)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • Druhá Lekce: Synchronní syntéza Starého Zákona (Lesson 2: Synchronic Synthesis of the Old Testament)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • Třetí Lekce: Diachronní Vývoj ve Starém Zákoně (Lesson 3: Diachronic Developments in the Old Testament)
  MP4   MP3   Word   PDF
 • Čtvrtá Lekce: Kontury Novozákonní Biblické Teologie (Lesson 4: Contours of New Testament Biblical Theology)
  MP4   MP3   Word   PDF

Evangelia
(The Gospels)

 • První Lekce: Úvod do evangelií (Lesson 1: Introduction to the Gospels)
  Word   PDF
 • Druhá Lekce: Evangelium podle Matouše (Lesson 2: The Gospel According to Matthew)
  Word   PDF
 • Třetí Lekce: Evangelium podle Marka (Lesson 3: The Gospel According to Mark)
  Word   PDF
 • Čtvrtá Lekce: Evangelium podle Lukáše (Lesson 4: The Gospel According to Luke)
  Word   PDF
 • Pátá Lekce: Evangelium podle Jana (Lesson 5: The Gospel According to John)
  Word   PDF